Vỏ ty nâng cầu 1 trụ rửa xe ô tô Shark

Started by cầu nâng Rửa xe SHARK · 0 Replies
Posted: 6 w
Vỏ ty nâng cầu 1 trụ rửa xe ô tô Shark là lớp vỏ bên ngoài của một lõi ty để tạo thành một cầu nâng rửa xe hoàn chỉnh.
Trong quá trình sử dụng, vỏ ty là bộ phận bảo vệ cả cầu nâng và chịu tác dụng của nhiều ngoại lực nên dễ xảy ra hỏng hóc. Trong trường hợp đó, bạn có thể chọn mua vỏ ty để thay thế thay cho việc thay thế cả cầu nâng để tiết kiệm chi phí. https://caunang1tru.com/vo-ty-nang-cau-1-tru-rua-xe-o-to-shark/
Share on my timeline