Forum

[ WP - Nulled ] Yoast SEO Premium 13.5

Bắt đầu bởi WiliamTed · 1 Trả lời
Avatar

WiliamTed


3 Tháng trước đây

Đã đăng: 3 Tháng trước đây


Changelog

13.5 - April 14, 2020

Enhancements:
Adds word form support for Spanish.
Bugfixes:
Fixes a bug where the text analysis would break if the text contains the word “Ying”.
Other:
Includes every change in Yoast SEO core 13.5.

DOWNLOAD  
https://bit.ly/2xviCCS
Chia sẻ lên dòng thời gian của tôi

Vhearts Đã tham gia: 1 Năm trước đây

Đã đăng: 3 Tháng trước đây
bản này dùng ngon đấy nhỉ