Phòng Khám Nam Khoa 497 Hà Đông
Phòng Khám Nam Khoa 497 Hà Đông

Phòng Khám Nam Khoa 497 Hà Đông

@namkhoa497

KHI BỊ DÀI bqd THÌ PHẢI LÀM SAO?
Phải nói là 99% các quý ông đều sẽ trải qua quá trình này. Lúc này không có gì phải lúng túng cả. tất cả đều sẽ có phương pháp khắc phục.
Khi không cần thiết thì không nhất định phải cắt.
Nhưng khi phải cắt thì không nên trần trừ, ví nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng của Kiu sau này...
https://phongkhamdongphuong.or....g/dai-bao-quy-dau-va

image