Bước vào cấp trung học phổ thông chính là khoảng thời gian 3 năm cuối của quãng đường học sinh. các em học sinh đều phải đối mặt với nhiều áp lực từ các kì thi, điểm số và cả việc chọn lựa trường đại học cho bậc học mới...

http://truongtuthucuytintaitph....cm.unblog.fr/2019/12