Từ “kiến trúc sư” khởi nguồn từ architectus trong tiếng Latin & từ arkhitekton trong tiếng Hy Lạp, đấy là phối kết hợp của arkhi, có nghĩa là “người chính, người thợ cả”, & tekton, Có nghĩa là “người thợ nề, người thợ mộc”. Trong tiếng Việt, “kiến trúc” rất có thể xem hợp thành từ “kiến tạo”, biểu hiện sự phát minh ra cái mới, & “cấu trúc”, biểu hiện sự sắp xếp bố trí hợp lý. Vì vậy, phong cách thiết kế sư đc hiểu theo nghĩa là người thi công ra dự án công trình với cấu trúc mớ lạ và độc đáo & bắt mắt.
https://www.twitch.tv/kientrucsu2022/about
https://about.me/kientrucsu2022/

Twitch
Favicon 
www.twitch.tv

Twitch

Twitch is the world's leading video platform and community for gamers.