Tiên Tiên  added new product for sell.
50 w

Thanh lý vài con máy lạnh bao chạy, bao zin, bao các kiểu con Đà Điểu.

₫3000000 (VND)

Thủ đức· In stock· Used

Thanh lý vài con máy lạnh bao chạy, bao zin, bao các kiểu con Đà Điểu.
Giá mùa mưa Ae làm liên hệ : Hi 22,28, Daikin 28, Lg 1,5 mono, đầu 2hp mono.
0931542581 Khương Điện Nước .

More like this