Translate   8 w

H2SO4 là gì
H2SO4 là công thức hóa học của axit sunfuric. Đây là loại axit vô cơ gồm các nguyên tố hidro (H), oxi (O), lưu huỳnh (S). H2SO4 không màu, không mùi có độ nhớt, có khả năng hòa tan trong nước, đặc trưng với phản ứng tỏa nhiệt mạnh.
Xem chi tiết: https://dinhhaiplastic.com/h2so4/
Xem thêm những bài viết liên quan:
https://twitter.com/dinhhaipla....stic/status/15246404
https://www.pinterest.com/pin/969751732235830197
https://dinhhaiplastic.quora.c....om/H2SO4-l%C3%A0-g%C
https://mstdn.jp/@dinhhaiplast....ic/10828759816788675
https://mastodon.cloud/@dinhha....iplastic/10828759828
https://www.instapaper.com/read/1505874491
https://www.instapaper.com/read/1505874491
https://slashdot.org/submissio....n/15938946/h2so4-la-
https://www.flickr.com/photos/....dinhhaiplastic/52068
https://diigo.com/0oj890
https://3dwarehouse.sketchup.c....om/collection/d4359d
https://linkhay.com/link/item/click/id/5317773
https://flip.it/P1dAMD
https://www.hahalolo.com/post/....627caf3c6e44027f3f21
https://roosterteeth.com/g/pos....t/88b4403c-09aa-4b02
https://roosterteeth.com/g/pos....t/88b4403c-09aa-4b02
https://www.unitymix.com/post/....29415_h2so4-la-gi-h2
https://impif.com/post/57296_h....2so4-la-gi-h2so4-la-
https://twitback.com/post/1611....66_h2so4-lg-gg-h2so4
https://www.metroflog.co/post/165927
https://www.bhimchat.com/post/....41918_h2so4-la-gi-h2
https://www.debwan.com/posts/411242
https://yarabook.com/post/1795....002_h2so4-la-gi-h2so
https://www.woddal.com/post/79....7102_h2so4-la-gi-h2s
https://pawoo.net/@dinhhaiplas....tic/1082876300249913
https://mastodon.online/@dinhh....aiplastic/1082876302
https://mastodon.online/@dinhh....aiplastic/1082876302
https://gab.com/dinhhaiplastic..../posts/1082876313118
https://band.us/band/87205080/post/273
https://vhearts.net/post/11376....7_h2so4-la-gi-h2so4-
https://ello.co/dinhhaiplastic..../post/jf8fv-uckinqe-
https://trello.com/c/H4HLPW95/286-h2so4-la-gi
https://www.facebook.com/Dinhh....aiplastic/posts/1239
https://www.gapo.vn/page/17900....84967100163279/posts
https://www.gapo.vn/533279990/posts/rbrcd28ti1h2
#dinhhaiplastic #h2so4 #h2so4lagi #acidsunfuric #axitsunfuric

  • Like
  • Love
  • HaHa
  • WoW
  • Sad
  • Angry