http://sieusach.info/ssh-la-gi/

SSH là gì? Hướng dẫn và cách sử dụng SSH cho người mới | SẠCH
Favicon 
sieusach.info

SSH là gì? Hướng dẫn và cách sử dụng SSH cho người mới | SẠCH

SSH sử dụng mô hình client-server và được kết nối một ứng dụng client shell bảo mật. Tuy vậy, hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về SSH là gì.