Ngôi nhà của bạn đang xuống cấp cần được sửa chữa và nâng cấp để có một diện mạo mới, có được sự hoàn chỉnh để người người có thể sống an ổn trong ngôi nhà của mình http://congtruongit.com/forum/....de-tai/d%E1%BB%8Bch-