Hạn Hoang ốc là 1 trong 3 hạn cần tránh khi xây nhà. Tuy nhiên không nhiều người hiểu rõ cách tính hạn này cũng như cách hóa giải nó. Vậy Hoang ốc là gì?
#Hạn_hoang_ốc
Tham khảo thêm: https://blogmuanha.com/han-hoang-oc-la-gi.html

Hạn hoang ốc là gì? Phạm hoang ốc có xây nhà được không?
Favicon 
blogmuanha.com

Hạn hoang ốc là gì? Phạm hoang ốc có xây nhà được không?

Hạn Hoang ốc là 1 trong 3 hạn cần tránh khi xây nhà. Tuy nhiên không nhiều người hiểu rõ cách tính hạn này cũng như cách hóa giải nó. Vậy Hoang ốc là gì?