Công nghệ sinh học là gì?

Công nghệ sinh học là gì? - giamaynenkhi.vn Tin tức
Favicon 
giamaynenkhi.vn

Công nghệ sinh học là gì? - giamaynenkhi.vn Tin tức

Công nghệ sinh học là gì mà trên thế giới nó lại được nghiên cứu nhiều đến vậy. Nền công nghiệp sinh học đã có từ rất lâu và được nghiên cứu ở các nước.