Hấp thụ là gì?

Hấp thụ là gì? Lý do bạn nên sử dụng máy sấy khí kiểu hấp thụ - yenphat.com
Favicon 
yenphat.com

Hấp thụ là gì? Lý do bạn nên sử dụng máy sấy khí kiểu hấp thụ - yenphat.com

Hấp thụ là gì? Nó là sự tập hợp của các phân tử hòa tan, lỏng, khí ở trên bề mặt phân cách pha. Bề mặt của phân cách có thể ở dưới dạng rắn – khí, rắn – lỏng, lỏng – khí.