e ngày mưa,vậy a ngày nắng ở nơi đâu để e tìm mãi ko thấy

image