đa số điều thú vị về diều giấy
Thả diều được xem là thú vui có bắt đầu từ Đài Loan Trung Quốc cách đó khoảng 2.800 năm.

mẫu diều Thứ nhất bằng gỗ từ thời Xuân Thu. Sau đó thì diều bằng trúc thành lập & tới thời công ty Hán diều bởi giấy khởi động hình thành.

theo tư tưởng ngày xưa, thả diều được tổ chức vào dịp tết đãi đằng. Nhằm mục đích của thả diều là đặt đuổi ám khí & đầy đủ điều đen thui, xúi quẩy. Với quần chúng xưa họ đền rồng ghi đầy đủ tên bệnh dịch lây lan lên diều, sau đó thả & cắt đứt dây. Không những như thế, loài người xưa còn Cố gắng giả diều lên thật cao, bay thật xa để rước đi theo các dịch bệnh đi theo.

Tại một số ít vùng, diều còn được gọi là vật dâng hiến đầy đủ đấng thần linh của vua và đầy đủ quần thần trong phần đông tối trăng sáng.

đi theo thời gian, vào thời chiến tranh, diều được sử dụng ở quân sự, để mang Thông tin.

Lúc bấy giờ thả diều đc công ty ở không ít đất nước. Và số lượng của rất nhiều biến tấu diều
không thể đếm xuể.

https://tamnhinrong.tumblr.com/
https://tamnhinrong1.wordpress.com/