Tại khu vực thu hút khách hàng, người ta không chỉ trưng bày những sản phẩm bắt mắt mà còn mong muốn kể một câu chuyện thu hút về phong cách nhãn hàng. Bạn nghĩ sao về ý tưởng “kể chuyện” bằng mô hình xốp tại window display?
http://mohinhmutxop.vn/nghe-th....uat-trang-tri-window

Favicon 
mohinhmutxop.vn

Nghệ thuật trang trí window display ấn tượng với mô hình xốp

Tại khu vực thu hút khách hàng, người ta không chỉ trưng bày những sản phẩm bắt mắt mà còn mong muốn kể một câu chuyện thu hút về phong cách nhãn hàng.