2 w ·Translate

Chứng khoán phái sinh là gì?
Chứng khoán phái sinh là một loại công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, trong đó giá trị của hợp đồng này phụ thuộc vào một hay nhiều loại tài sản cơ sở khác như là chứng khoán, chứng quyền, chỉ số của chứng khoán, các hợp đồng tương lai chỉ số VN30, chỉ số VN-Index cổ phiếu, lãi suất và tăng giảm hàng hóa, vàng, dầu,…
#chungkhoanphaisinh #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://ftv.com.vn/chung-khoan-phai-sinh-la-gi

Favicon 
ftv.com.vn

Chứng khoán phái sinh là gì? Đầu tư chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là một công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, trong đó giá trị của nó phụ thuộc vào một hay nhiều loại tài sản cơ sở khác như là chứng quyền