NAV là gì?
NAV là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Net Asset Value- đây là một chỉ số đại diện cho giá trị tài sản thuần.

Cụ thể, một doanh nghiệp sẽ huy động vốn được từ nhiều nguồn như: vốn cổ đông hay còn gọi là vốn điều lệ, vốn vay mượn và phần vốn do các cổ đông đóng góp lại. Trong đó, vốn do các cổ đông đóng góp tạo ra giá trị tài sản thì đây chính là chỉ số NAV.
#nav #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/nav-la-gi-trong-chung-khoan/

NAV là gì trong chứng khoán? Ý nghĩa và công thức tính
Favicon 
hanghoa24.com

NAV là gì trong chứng khoán? Ý nghĩa và công thức tính

NAV là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Net Asset Value- đây là một chỉ số đại diện cho giá trị tài sản thuần. Cụ thể, một doanh nghiệp sẽ huy động vốn được từ nhiều nguồn