Biến trở là gì?

Biến trở là gì? Cấu tạo của biến trở - palda.vn tin tức
Favicon 
palda.vn

Biến trở là gì? Cấu tạo của biến trở - palda.vn tin tức

Biến trở là gì? Những thiết bị điện trở có giá trị cố định thì những loại giá trị có thể thay đổi giá trị được biến đến dưới cái tên khác là biến trở.