https://www.rohm.com/web/thuocsuimaoga

Favicon 
www.rohm.com

(thuốc chữa sùi mào gà)

Sùi mào gà có thời gian ủ bệnh rất lậu khoang từ 2 – 9 tháng tùy vào thể trạng của người bệnh. Trong thời gian ủ bệnh thường không biểu hiện triệu chứng, nên người bệnh sẽ không biết mình đã bị mắc sùi mào gà