https://minhphuc.net.vn/tin-tu....c/tui-khi-cach-nhiet

Hướng dẫn lắp đặt túi khí cách nhiệt
Favicon 
minhphuc.net.vn

Hướng dẫn lắp đặt túi khí cách nhiệt

Kiểm tra và vệ sinh bề mặt của mái trước khi thi công: kiểm tra độ dốc của mái, vệ sinh các điểm tiếp súc giữa vật liệu chống nóng và mái có bị bụi bẩn và phẳng không