https://minhphuc.net.vn/tin-tu....c/tui-khi-cach-nhiet

Sự khác nhau giữa túi khí cách nhiệt và mút xốp cách nhiệt
Favicon 
minhphuc.net.vn

Sự khác nhau giữa túi khí cách nhiệt và mút xốp cách nhiệt

Túi khí cách nhiệt và mút xốp cách nhiệt đều có điểm chung đó làm cách nhiệt cho công trình giúp cho ngôi nhà trở nên mát hơn. Giúp con người chống lại tác động từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến năng suất lao động