Ngọc Lâm Bùi  created a new article
1 y ·Translate

Chữa tiểu buốt bằng dân gian | #namkhoa

Chữa tiểu buốt bằng dân gian

Chữa tiểu buốt bằng dân gian

Giai đoạn sưng đỏ, tấy đỏ khi đi tiểu, dương vật có cảm giác đau, tấy đỏ khó chịu, nước tiểu nóng. Ở nam giới, điều này thường xảy ra với các vấn đề từ bàng quang hoặc niệu đạo.