https://isledu.com/tin-tuc/du-....hoc-canada-cung-icea

DU HỌC CANADA CÙNG ICEAP
Favicon 
isledu.com

DU HỌC CANADA CÙNG ICEAP

Nếu các bạn có học lực từ 7.0 trở lên và trình độ tiếng Anh 5.5 IELTS. Kết hợp với tình hình tài chính là tổng thu nhập bố mẹ 80 triệu đồng/tháng và có sổ tiết kiệm ngân hàng 2 tỷ trở lên là ok