https://minhphuc.net.vn/tin-tu....c/tui-khi-cach-nhiet

Favicon 
minhphuc.net.vn

Túi khí cách nhiêt sử dụng được những công trình nào?

Những công trình không nên sử dụng túi khí cách nhiệt đó là dạng công trình như nhà kho, kho lạnh, kho bảo quản thực phẩm, kho chế biến thịt chăn nuôi gia súc gia cầm… Những công trình dạng này thường yêu cầu nhiệt độ phòng rất thấp để đảm bảo cho th