Anh A bức xúc vì doanh nghiệp đã hơn 3 tháng mà không thành toán lương cho công nhân và thay mặt tập thể người lao động tại doanh nghiệp để gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp. Anh hỏi anh làm như vậy có đúng theo quy định pháp luật hay không, anh có quyền nộp đơn yêu cầu không và có cần đóng lệ phí phá sản hay không?
http://hopluat.com/tu-van-doan....h-nghiep/ai-co-quyen

Ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
Favicon 
hopluat.com

Ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật

Anh A bức xúc vì doanh nghiệp đã hơn 3 tháng mà không thành toán lương cho công nhân và thay mặt tập thể người lao động tại doanh nghiệp để gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp. Anh hỏi anh làm như vậy có đúng theo quy định pháp luật hay k