Cài đặt driver âm thanh

Cách cài đặt lại driver âm thanh trên hệ điều hành tương ứng của máy tính
Favicon 
palda.vn

Cách cài đặt lại driver âm thanh trên hệ điều hành tương ứng của máy tính

Driver âm thanh là một thứ khá quan trọng đối với máy tính bạn có thể sử dụng diver âm lượng để có thể nghe nhạc, xem phim. Nếu không cài đặt driver âm thanh thì bạn sẽ không thể nghe được.