Khớp lệnh là gì?
Khớp lệnh trong đầu tư chứng khoán là việc người mua và người bán thực hiện xong thỏa thuận giao dịch trên bảng điện tử. Lệnh của các nhà đầu tư sẽ được ghép với nhau ở mức giá phù hợp và tuân thủ theo nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường.
#khoplenh #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/khop-lenh-la-gi/

Khớp lệnh là gì? Nguyên tắc khớp lệnh trong chứng khoán
Favicon 
hanghoa24.com

Khớp lệnh là gì? Nguyên tắc khớp lệnh trong chứng khoán

Khớp lệnh trong đầu tư chứng khoán là việc người mua và người bán thực hiện xong thỏa thuận giao dịch trên bảng điện tử.