https://hungtri.org/kho-lanh/

Kho lạnh bảo quản thực phẩm - Công Ty Hưng Trí - Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, kho lạnh
Favicon 
hungtri.org

Kho lạnh bảo quản thực phẩm - Công Ty Hưng Trí - Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, kho lạnh

Kho lạnh là một kho chứa được xây dựng để bảo quản hàng hóa, sản phẩm.Mục đích là hạn chế tối đa sản phẩm bị hư hại theo thời gian.