Lê Đỗ Nguyên  đã tạo mục mới
28 w

Nguyen nhan nao gay vo kinh thu phat | #vô kinh # vô kinh thứ phát # mất kinh # kinh nguyệt

Nguyen nhan nao gay vo kinh thu phat

Nguyen nhan nao gay vo kinh thu phat

Vô kinh là tình trạng không có kinh nguyệt. Vô kinh thứ phát xảy ra khi bạn đã có ít nhất một kỳ kinh nguyệt và bạn ngừng hành kinh trong ba tháng hoặc lâu hơn. Vô kinh thứ phát khác với vô kinh nguyên phát. Nó thường xảy ra nếu b