Chuyên Đề: Từ Hạn Định (Determiners) - Ngữ Pháp Tiếng Anh dưới đây sẽ giúp các em tự ôn tập tri thức còn thiếu, mỗi đề ôn tập là 1 mảng kiến thức khác nhau,không chỉ mang tri thức mà mỗi phần sẽ đi kèm bài tập để những em rèn luyện. https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/ba