Chào Hợp Luật, tôi là Chủ Doanh nghiệp của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện tại, công ty đang thuộc loại hình công ty TNHH và tôi muốn chuyển đổi thành loại hình công ty cổ phần thì có được không và cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Có điều kiện gì đặc biệt đối với việc chuyển đổi loại hình cho công ty vốn nước ngoài không?
http://hopluat.com/thay-doi-bo....-sung-dang-ky-kinh-d

Doanh nghiệp vốn nước ngoài có chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được không? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
Favicon 
hopluat.com

Doanh nghiệp vốn nước ngoài có chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được không? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật

Chào Hợp Luật, tôi là Chủ Doanh nghiệp của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện tại, công ty đang thuộc loại hình công ty TNHH và tôi muốn chuyển đổi thành loại hình công ty cổ phần thì có được không và cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Có điều k