Trường cao đẳng Lê Quý Đôn đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến đầy đủ để cung cấp đầy đủ thông tin về phương thức tuyển sinh, chương trình đào tạo, chỉ tiêu, học phí và ngành học nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho các em trong kỳ tuyển sinh năm 2020.

https://lqd.edu.vn/tu-van-tuye....n-sinh-2020-truc-tuy

Tư vấn tuyển sinh 2020 trực tuyến tại Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn
Favicon 
lqd.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh 2020 trực tuyến tại Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến đầy đủ để cung cấp đầy đủ thông tin về phương thức tuyển sinh, chương trình đào tạo, chỉ tiêu, học phí và ngành học nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho các em trong kỳ tuyển sin