Kiều Dung Lê Thị  đã tạo mục mới
1 Năm trước đây ·Dịch

Dung Dich Minoxidil 5 Kirkland Cua My Chinh Hang | #mọc râu #kích mọc râu #thuốc mọc râu

Dung Dich Minoxidil 5 Kirkland Cua My Chinh Hang

Dung Dich Minoxidil 5 Kirkland Cua My Chinh Hang

Thời gian đầu khi mới sử dụng Minoxidil 5 kirkland mà bị rụng tóc thì vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm, hiệu quả sẽ được cải thiện từ tháng thứ 2 trở đi và mọc dày lên trong vài tuần tiếp theo.