Công Ty HATC chuyên sản xuất, cung cấp các loại nhãn mác:
- Nhãn Ép Nhiệt
- Decal Ép Nhiệt
- Pet Chuyển Nhiệt
- Tem Chuyển Nhiệt
- Ép Nổi
- Nhãn Ép Cao Thành
Liên Hệ: 0963.555.948
Website: https://nhanmachatc.com
Email: nhanmachatc@gmail.com
Xưởng: KCN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

image