Lệ phí môn bài là mức phí Doanh nghiệp cần phải nộp khi mới thành lập. Đây là mức thuế trực thu hàng năm và được định theo bậc và vốn đăng ký ban đầu của Doanh nghiệp. Năm 2020 với những đổi mới về thuế môn bài, Quý Doanh nghiệp cần nắm rõ một số thông tin sau đây để thực hiện đúng.
https://dailythuehopluat.law.b....log/2020/03/05/cap-n

Cập nhật quy định nộp thuế môn bài 2020 – DaiLyThueHopLuat
Favicon 
dailythuehopluat.law.blog

Cập nhật quy định nộp thuế môn bài 2020 – DaiLyThueHopLuat

Lệ phí môn bài là mức phí Doanh nghiệp cần phải nộp khi mới thành lập. Đây là mức thuế trực thu hàng năm và được định theo bậc và vốn đăng ký ban đầu của Doanh nghiệp. Năm 2020 với những đổi mới về thuế môn bài, Quý Doanh nghiệp cần nắm rõ một&hellip