Những y sĩ tốt nghiệp Trường đào tạo trung cấp y sĩ đa khoa – Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn đều đã qua đào tạo bài bản và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở y tế, trung tâm y tế và bệnh viện sau khi ra trường.
https://lqd.edu.vn/trung-cap-y-si-da-khoa/

Trường đào tạo trung cấp y sĩ đa khoa chất lượng tại Đồng Nai
Favicon 
lqd.edu.vn

Trường đào tạo trung cấp y sĩ đa khoa chất lượng tại Đồng Nai

Những y sĩ tốt nghiệp Trường đào tạo trung cấp y sĩ đa khoa – Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn đều đã qua đào tạo bài bản và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở y tế, trung tâm y tế và bệnh viện sau khi ra trường.