Hộ kinh doanh cá thể là cá nhân hoặc hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh cá thể đang là mô hình kinh doanh nhỏ lẻ phổ biến nhất hiện nay, có địa điểm kinh doanh cố định, không thường xuyên thuê lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với hoạt động kinh doanh.
https://sites.google.com/view/....dichvuketoanthuetphc

Favicon 
sites.google.com

Hợp Luật - Các thuế phải đóng của hộ kinh doanh cá thể