< Chính sự thiệt thòi lại giúp ích cho chúng ta nhiều đến không ngờ . Cuộc sống là thế , khi bị đứt dây A thì hãy hoàn thành bản nhạc với các dây còn lại . Đó không chỉ là cuộc sống . Nó còn hơn cả cuộc sống . Đó là sự chiến thắng số phận !
Trích : Quẳng gánh lo đi và vui sống!

image