https://vpluat.com/tai-san-duo....c-tang-cho-thua-ke-t

Tài sản được tặng cho, thừa kế từ cha mẹ trong thời kỳ hôn nhân thì thuộc quyền sở hữu của ai | VP luật sư
Favicon 
vpluat.com

Tài sản được tặng cho, thừa kế từ cha mẹ trong thời kỳ hôn nhân thì thuộc quyền sở hữu của ai | VP luật sư

Tài sản được tặng cho, thừa kế từ cha mẹ trong thời kỳ hôn nhân thì thuộc quyền sở hữu của ai? Hỏi: Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi được bố mẹ chồng tặng cho căn nhà để sinh sống và làm ăn. Đến năm 2010, bố mẹ chồng tôi đều mất