Học online hay học trực tuyến, học từ xa là biện pháp hữu hiệu nhất trong thời gian các em không thể cấp sách đến trường mà rất nhiều cơ sở giáo dục đã áp dụng nhằm hỗ trợ các em hoàn thành học kỳ tốt nhất.
https://hongduc.vn/lam-the-nao....-de-hoc-truc-tuyen-h

Làm thế nào để học trực tuyến hiệu quả hơn?
Favicon 
hongduc.vn

Làm thế nào để học trực tuyến hiệu quả hơn?

Học online hay học trực tuyến, học từ xa là biện pháp hữu hiệu nhất trong thời gian các em không thể cấp sách đến trường mà rất nhiều cơ sở giáo dục đã áp dụng nhằm hỗ trợ các em hoàn thành học kỳ tốt nhất.