Kể từ ngày 01/11/2020, 100% doanh nghiệp tại Việt Nam đều phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử đáp ứng nhu cầu triển khai mô hình kinh doanh khác nhau từ doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, từ tổ chức đến cá nhân kinh doanh trên các ngành nghề hợp pháp. Như vậy, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lượng về hóa đơn điện tử cũng như đáp ứng điều kiện của loại hóa đơn này. Liên hệ đến dịch vụ tư vấn thuế trọn gói tại công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật nếu Quý Khách cần hỗ trợ tốt hơn.
http://dailythuehopluat.braves....ites.com/entries/gen