Translate   1 y

Hướng tới nền tảng Blog mạnh nhất Việt Nam cũng như toàn thế giới , hệ thống sẽ tăng thêm sức mạnh cho tất cả các bài viết trong Blog được xuất bản từ 7/4/2021 với 3 tầng Back link chất lượng:
T1 : 100~130 Backlink (DA 75+ ~ 10 tổng hợp chất lượng nhất toàn thế giới bao gồm các nền tảng như Web 2.0 , Social Bookmarking , Profile , PDF , .Edu , .gov... Mỗi Backlink được chèn trên bài viết bằng tiếng anh chất lượng cùng chủ đề với Blog.
T2 : 20.000 Backlink đa nền tảng ( DA 30+ ~100 ) Article , Blog comment , wiki , Forum , Indexer , Image comment , Rss , Short link ....
T3 : 50.000 + Backlink đa nền tảng
Tất cả những Backlink T1 đều được đội ngũ Seo của Vhearts build bằng TAY , đảm bảo bài đăng sau khi được Index sẽ chắc chắn nằm trong top 10 ( nếu bài viết của bạn chuẩn Seo và không phải copy từ nguồn khác )
Mọi yêu cầu , thắc mắc liên quan đến bài đăng , chủ đề , từ khóa .... xin hãy IB trực tiếp để được hỗ trợ

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

The system will empower all blog posts from 4-7-2021 with three Tier High quality Back link to make the world's most powerful blog platform:
T1: 100 ~ 130 Backlink (DA 75+ ~ 10 of the best quality worldwide, including platforms such as Web 2.0, Social Bookmarking, Profile, PDF,. Edu, .gov... Each Backlink is inserted on a quality English post on the same topic as the blog.
T2: 20,000 cross-platform backlinks (DA 30+ ~ 10 Article, Blog comment, wiki, Forum, Indexer, Image comment, Rss, Short link....
T3: 50,000 + Cross-platform backlink
All Backlinks T1 are built by the SEO team of Vhearts, making sure that the post after being indexed will definitely be in the top 10 (if your article is Seo Friendly and not copied from other sources)
All requests, questions related to posts, topics, keywords.... please IB directly for get support

image
  • Like
  • Love
  • HaHa
  • WoW
  • Sad
  • Angry