Huong dan sửa lỗi the install cannot continue as the installer trong illustrator cc

Sửa lỗi "The Installation Cannot Continue as the Installer File May be Damaged" -
Favicon 
huongdandaotienao.com

Sửa lỗi "The Installation Cannot Continue as the Installer File May be Damaged" -

hướng dẫn các bạn xử lý lỗi "The Installation Cannot Continue as the Installer File May be Damaged. Download the intaller again" đảm bảo 100% thành công trên Adobe Illustrator CC 2018, 2019 và 2020 và các phần mềm Photoshop phiên bản cao củ