Sự khác biệt lớn nhất giữa trường công lập và trường tư thục mà quý phụ huynh nên cân nhắc là những hoạt động ngoại khóa. Nếu so sánh chương trình hoạt động này của cả hai mô hình trường thì trường học tư sẽ có hoạt động năng nổ hơn. Vì sao điều này quan trọng đối với học sinh hiện nay? Mời quý phụ huynh cùng trường Hồng Đức - trường nội trú lớp 12 tốt nhất TPHCM theo dõi thông tin sau.

https://truongtuthucuytintaitp....hcm.kinja.com/truong

Trường tư thục năng nổ với những hoạt động ngoại khóa
Favicon 
truongtuthucuytintaitphcm.kinja.com

Trường tư thục năng nổ với những hoạt động ngoại khóa

Sự khác biệt lớn nhất giữa trường công lập và trường tư thục mà quý phụ huynh nên cân nhắc là những hoạt động ngoại khóa. Nếu so sánh chương trình hoạt động này của cả hai mô hình trường thì trường học tư sẽ có hoạt động năng nổ hơn. Vì sao điều này