Từ trung cấp liên thông lên cao đẳng dược là một trong những các kế hoạch học tập của nhiều sinh viên hiện nay. Và để đáp ứng nhu cầu này, Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn đã tạo điều kiện để sinh viên trung cấp ngành chăm sóc sức khỏe nói chung được liên thông lên cao đẳng dược sau khi các em tốt nghiệp trung cấp. Nhưng vẫn có em thắc mắc là nếu em hoàn thành khóa học trung cấp điều dưỡng thì em có đăng ký học liên thông cao đẳng dược được không?


http://truongcaodang-lequydon.....over-blog.com/hoc-tr

Học trung cấp điều dưỡng có liên thông lên cao đẳng dược được không? - Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn
Favicon 
truongcaodang-lequydon.over-blog.com

Học trung cấp điều dưỡng có liên thông lên cao đẳng dược được không? - Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn

Từ trung cấp liên thông lên cao đẳng dược là một trong những các kế hoạ