12 loại cây thanh lọc không khí trong nhà do NASA nghiên cứu
https://nhadatmoi.net/tin-tuc/....cac-loai-cay-trong-t

Các loại cây trồng thanh lọc không khí trong nhà do NASA nghiên cứu
Favicon 
nhadatmoi.net

Các loại cây trồng thanh lọc không khí trong nhà do NASA nghiên cứu

Kết hợp với Hiệp hội Nhà thầu cảnh quan Mỹ, NASA đã tiến hành nghiên cứu các loại cây trồng thanh lọc không khí trong nhà.