Nhu cầu khi mua thiết bị cho tiệm rửa xe - sửa xe của bạn là gì?

Mua trọn bộ thiết bị mới
Mua từng thiết bị, xài được mới mua tiếp thiết bị khác
Mua lại thiết bị cũ, sang nhượng
Khách tới có nhu cầu gì thì tiệm mới mua cái đó
1 Total votes