1 Năm trước đây ·Dịch ·Youtube

Thầy Thích Nhật Từ mở điểm phát gạo từ thiện tại chùa Giác Ngộ trong tháng 4 năm 2020. Giúp người dân khó khăn cùng vượt qua đại dịch virus Covid-19 #phatgao #gaotuthien #vietnam #chuagiacngo #thaynhattu #atmgao #covid19 #viruscorona https://youtu.be/T-QK1zMFa30