Ngành kỹ thuật vật lý trị liệu thuộc lĩnh vực y học có vai trò quan trọng Thuộc chuyên khoa về kỹ thuật y học, sử dụng những kỹ thuật vật lý tác động trực tiếp đến cơ thể của bệnh nhân như dùng nhiệt trị liệu và điện trị liệu, thủy trị liệu laze trị liệu và xoa bóp,… nhằm mục đích hỗ trợ, phục hồi nhằm hạn chế tàn tật đến mức tối thiểu.

https://truongcaodanglequydon.....wordpress.com/2020/0

Yêu cầu gì cho ngành kỹ thuật vật lý trị liệu – Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn
Favicon 
truongcaodanglequydon.wordpress.com

Yêu cầu gì cho ngành kỹ thuật vật lý trị liệu – Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn

Ngành kỹ thuật vật lý trị liệu thuộc lĩnh vực y học có vai trò quan trọng Thuộc chuyên khoa về kỹ thuật y học, sử dụng những kỹ thuật vật lý tác động trực tiếp đến cơ thể của bệnh nhân như dùng nhiệt trị liệu và điện trị liệu, thủy trị liệu laze&hell