Với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, nguồn nhân lực ngành hộ sinh luôn trong tình trạng khan hiếm và đó là một trong những lý do giúp sinh viên tốt nghiệp ngành hộ sinh của Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn 100% có việc làm.

https://lqd.edu.vn/nhu-cau-xa-....hoi-doi-voi-sinh-vie

Nhu cầu xã hội đối với sinh viên tốt nghiệp ngành hộ sinh
Favicon 
lqd.edu.vn

Nhu cầu xã hội đối với sinh viên tốt nghiệp ngành hộ sinh

Với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, nguồn nhân lực ngành hộ sinh luôn trong tình trạng khan hiếm và đó là một trong những lý do giúp sinh viên tốt nghiệp ngành hộ sinh của Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn 100% có việc làm.